- Teoksia vuosilta 2001-2010
.

Tammikuu 2009

Satunnainen teos
2001-2010
Vastahanka 2003
Vastahanka 2003
puu ja sekatekniikka