- Teoksia vuosilta 2001-2010
.

Huviretki 2010

Satunnainen teos
2001-2010
Välinpitämättömyys 2007
Välinpitämättömyys 2007
puu ja sekatekniikka
146x100x63